Matej Delinčák

Ahoj,
som Matej Delinčák

Študent a junior Java developer

O mne

Som vášnivý junior Java vývojár s preukázanou históriou praxe v odvetví informačných technológií. Ovládam najmä jazyky Java a Python, ale aj mnohé iné technológie.

Momentálne študujem na Fakulte informatiky a informačných technológií STU Informatiku a pracujem pre Coderama s.r.o. ako Junior Java Developer, kde vyvíjam interný projekt. Ide o webovú aplikáciu, ktorá sa zameriava na riadenie správneho chodu firmy. Moja cesta však začala ako manuálny tester vo firme Simcon s.r.o., kde som testoval aplikáciu, ktorá poskytuje simuláciu vlakovej a automobilovej dopravy v rôznych scenároch reálneho sveta.

Moja fotka

Skúsenosti

1.5 roka

Junior Java Developer v CODERAMA s.r.o.

Jún 2021 - súčasnosť

Pracujem na projekte, ktorý vyvíja Coderama s.r.o.. Tvorím internú webovú aplikáciu, ktorá sa zameriava na manažovanie správneho chodu firmy. Využíva technológie ako Java, JEE, Hibernate, Primefaces, Postgres, Jbdi, Jsp.

8 mes.

Manual Tester v SIMCON s.r.o

Jún 2020 - September 2020

Jún 2019 - September 2019

Išlo o moju prvú IT prax. Testoval som desktop aplikáciu, ktorá poskytuje simuláciu vlakovej a automobilovej dopravy v rôznych scenároch reálneho sveta. Išlo hlavne o manuálne testovanie tejto aplikácie. Popri testovaní som vytvoril aj používateľskú príručku, ktorá mala zlahčiť pochopenie chodu aplikácie pre nových používateľov.

Vzdelanie

2 roky

Fakulta informatiky a informačných technológií
na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave

September 2022 - súčasnosť

Inžinierske štúdium v študijnom programe Inteligentné softvérové systémy.

3 roky

Fakulta informatiky a informačných technológií
na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave

September 2019 - Júl 2022

Bakalárske štúdium v odbore Informatika. Ukončené s vyznamením Magna Cum Laude pre študenta s najlepším priemerom.

8 rokov

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

September 2011 - Máj 2019

Úplne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou.

1 rok

Štátna jazyková škola v Žiline

September 2016 - September 2017

Kurz anglického jazyka, ktorý bol ukončený základnou štátnou jazykovou skúškou.

10 rokov

Akadémia vzdelávania v Čadci

September 2006 - Júl 2016

Kurz anglického jazyka vo forme pravidelných cvičení, ktorý bol ukončený Cambridge certifikátom - FCE.

Certifikáty

Základná štátna jazyková skúška

  • SJS
    Štátna jazyková škola
  • Máj 2017

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International

  • CAE
    Cambridge Assessment English
  • Jún 2016

Zručnosti

Java

Java

Javascript

Javascript

Laravel

Laravel

Git

Git

MySQL

MySQL

Typescript

Typescript

Python

Python

PostgreSQL

PostgreSQL

C

C

Hibernate

Hibernate

Angular

Angular

Quasar

Quasar

Spring Boot

Spring Boot

React

React

Kontakt